Факсимільний підпис в господарській діяльності

В перекладі з латинської мови слова fac simile означають зроби подібне. По суті факсиміле це печатка, що відтворює підпис особи. Питання його використання підіймалось у нашій країні різними інстанціями в різні часи.

Можливість використання факсиміле стала новелою в українському законодавстві, введеною з набуттям чинності 2004-го року новим Цивільним кодексом України (надалі – ЦКУ).

Того ж року, Держпідприємництво, листом №1699 від 19.03.2004 року, надало роз’яснення про те, що з набуттям 01.01.2004 року чинності ЦКУ використовувати факсимільне відтворення підпису засобами механічного чи іншого копіювання при здійсненні операцій у господарській діяльності стало допустиме.

В зазначеному листі наголошувалося на можливості його використання у випадках, коли це встановлено в законі, іншому акті цивільного законодавства, чи за наявності письмової угоди сторін, де мають міститися зразки їх власноручних підписів, що зазначено у ч.3ст.207ЦКУ.

Разом з тим, Держпідприємництво, посилаючись на порядок заповнення податкових накладних, звертав увагу на неприпустимість використання факсимільного підпису у податковій накладній – лише власноручний підпис уповноваженої особи.

Пізніше, Держпідприємництво, у листі від 12.01.2005 року №145, висловило думку, що суб’єкти господарювання при здійсненні правочинів можуть використовувати факсимільні підписи, за умови якщо законодавство не містить на це заборони. Це можливо також тоді, колиу сторони правочину досягли письмової згоди про застосування факсиміле.

У 2012 році, Міністерство фінансів, відповідаючи на запит головного фінуправління Харківської облдержадміністрації, Листом від 27.02.2012 року №31-08410-07-29/4796 роз’яснило таке.

З посиланням на пункт 2.5. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, в листі зазначено, що використовувати факсиміле оформляючи первинні документи є можливо, але в порядку, що встановлений законом чи ін. актами цивільного законодавства.

Ні на час складення того листа, ні на час написання цієї публікації законодавство України не містить закону, який би врегульовував питання використання факсиміле.

Крім того, 22.11.2012 року Державна податкова служба видала Наказ №1047, яким затвердила узагальнюючу податкову консультацію щодо використання факсиміле у первинних документах, документах бухгалтерської і податкової звітності.

Посилаючись на норми податкового кодексу та законодавства, що регулює фінансову звітність і бухгалтерський облік, податкова роз’яснила про неправомірність використання факсиміле у податкових накладних та податковій звітності.

Також податкова роз’яснила про неприпустимість використання факсиміле самою податковою у податковому повідомленні-рішенні у податковій вимозі та в наказі і направленні на перевірку.

Тож слід підсумувати. Оскільки, досі відсутній закон, який би врегульовував питання використання факсиміле, та наявності вимог законодавства про власноручний підпис, оформляти первинну бухгалтерську документацію та звітність слід без використання факсиміле.

Разом з тим, виходячи зі змісту ч.3ст.207ЦКУ суб’єкти господарювання можуть використовувати факсиміле при оформленні додаткових угод, додатків до угоди, актів виконаних робіт, актів прийняття-передання, тощо якщо в самій угоді міститься зразок факсимільного підпису, власноручний підпис та умова, що сторони домовилися використовувати факсиміле для оформлення документів.

Також факсиміле може використовуватися у внутрішній документації підприємства та в кореспонденції.

Дата публікації: 18.11.2014


Коментарі

Ваш відгук

Зверніть увагу: Коментарі модеруються, це може спричинити затримку їх публікації. Відправляти коментарі заново не слід.