Поновлення на роботі (поворотне прийняття)

Бувають випадки, коли після масового вивільнення, роботодавець знову здійснює пошук працівників.

КЗпП передбачає для певних категорій осіб переважне право укладення трудового договору при поворотному прийнятті на роботу. Але таке право може бути реалізоване за наявності чотирьох умов, а саме:

Перша умова – це працівник має входити до категорії тих, кому надається таке переважне право, це:

–           сімейні особи, що мають 2 або більше утриманців;

–           особи, у сім’ях яких більше немає працівників, що мають самостійний заробіток;

–           працівники, що мають тривалий та безперервний стаж роботи у цього ж роботодавця;

–           працівники, що навчаються у ВНЗ або в середньому спеціальному учбовому закладі без відриву від виробництва;

–           інваліди війни, а також учасники бойових дій, та особи, що знаходяться під захистом закону про статус ветеранів війни;

–           автори винаходів, промислових зразків, корисних моделей або раціоналізаторських пропозицій;

–           особи, що були депортовані з України, впродовж 5 років, після повернення до України для постійного проживання;

–           працівники, що дістали професійне захворювання чи трудове каліцтво у цього роботодавця;

–           працівники – колишні військовослужбовці-строковики та особи, у яких була альтернативна служба, – упродовж 2 років від дати звільнення із служби.

–           інші особи, якщо законодавство або колективний договір роботодавця передбачає для них переважне право бети залишеним на роботі.

Друга умова – це якщо роботодавець набирає працівників аналогічної кваліфікації працівника, що претендує на повторне прийняття.

Третя умова – це якщо від дати звільнення до часу нового набору працівників не минуло одного року.

Четверта умова – працівник був звільнений з підстави змін в організації виробництва й праці, у т.ч. такі як реорганізація, банкрутство чи перепрофілювання юрособи-роботодавця, скорочення чисельності та(або) штату працівників. Тобто звільнений за п.1ст.40КЗпП (окрім ліквідації роботодавця).

Якщо ж так сталося, що формальною підставою звільнення була згода сторін, яка приховувала за собою скорочення, реорганізацію, перепрофілювання, то для того, щоб мати переважне право на поворотне працевлаштування, слід через суд змінити підставу звільнення.

Строк на звернення до суду щодо оскарження причини звільнення складає місяць від дня вручення працівнику копії наказу про звільнення або ж видачі трудової книжки. Такі справи розглядає місцевий суд. У суді доведеться доводити, що працівник не надавав згоди звільнятися за такою підставою, як згода сторін.

Дата публікації: 28.11.2014


Коментарі

Ваш відгук

Зверніть увагу: Коментарі модеруються, це може спричинити затримку їх публікації. Відправляти коментарі заново не слід.