Трудовий договір та договір ЦПХ. Яка різниця?

Питання визначення різниці між трудовим договором та договором цивільно-правового характеру (ЦПХ) має дуже практичне значення.

Багато роботодавців зловживають укладенням договорів ЦПХ із працівниками, приховуючи таким чином фактичні трудові відносини.

Для чого це робити? Є декілька тому причин.

По-перше, це податки. Роботодавцю дешевше платити податки та єдиний соцвнесок за договором ЦПХ, ніж за трудовим договором.

По-друге, це відповідальність. Роботодавці зобов’язані створювати безпечні умови праці на робочому місці, слідкувати за охороною праці, та нести відповідальність у разі настання нещасних випадків.

У разі ж укладення договору ЦПХ, роботодавець не є роботодавцем з юридичної точки зору, а лише замовником, а працівник є лише виконавцем, який надає послуги (виконує роботи) на свій ризик.

Отже, пропонуємо проаналізувати переваги та недоліки укладення трудового договору та договору ЦПХ, щоб і працівник і роботодавець міг визначити, що для кожного з них є прийнятним та вигіднішим.

Окремо, слід наголосити, що контракт, це форма трудового договору, а не договору ЦПХ, тому щодо осіб, що уклали контракт, застосовуються ті ж умови, що й для осіб, що уклали трудовий договір з певними особливостями, передбаченими у контракті.

Критерій відмінності Трудовий договір Договір ЦПХ
Законодавство, що регулює правовідносини КЗпП Цивільний кодекс
Предмет регулювання Процес виконання робіт Результат робіт
Форма договору Усна або письмова Тільки письмова
Наказ або розпорядження про прийняття на роботу Видається Ні
Надання роботодавцю(замовнику) трудової книжки Так Ні
Зарахування до числа працівників Так Ні
Підлягання внутрішньому трудовому розпорядку Так Ні
Робота виконується особисто Так Можна залучити ін. осіб
Робота виконується за певною професією, посадою, спеціальністю та кваліфікацією. Так Ні
Обов’язок виконати міру праці (робочий час, норма виробітку) Так Ні
Поширення на особу соціально-трудових гарантій передбачених колективним договором Так Ні
Отримання виплат з фонду соцстрахування у разі тимчасової втрати працездатності, вагітності та пологів, догляду за дитиною, тощо Так Ні
Право на відпустку Так Ні
Гарантії від незаконного звільнення, в т.ч. вагітних жінок, жінок, що мають малолітніх дітей та одиноких матерів Так Ні 
Зарахування страхового стажу, що дає право на пенсію Так Так
Оплата праці Регулярно Відповідно до умов договору
Охорона праці Так Ні
Підписання актів виконаних робіт (наданих послуг), тощо Ні Так
Відповідальність працівника/виконавця Дисциплінарна, матеріальна, в т.ч. повна матеріальна відповідальність Цивільно-правова (штраф та пеня), відшкодування збитків у повному обсязі
Засоби впливу на роботодавця/замовника за не виплату (затримку у виплаті) винагороди Можна поскаржитися до Держпраці, подати заяву про злочин Подання позову про стягнення заборгованості
Запис у трудову книжку про виконану роботу Здійснюється Ні

Договір ЦПХ може укладатися з різних видів: договір про надання послуг, підряд, доручення, авторський договір та інші.

Варто зазначити, що назва договору як «трудовий договір», ще не означає, що він дійсно є трудовим.

На практиці трапляються випадки коли так звані договори ЦПХ визнаються судом трудовими. Зазвичай це буває:

–  при недотриманні письмової форми договору ЦПХ;

– зміст договору відповідає змісту трудового договору незалежно від його назви;

– порядок допуску особи до виконання робіт (надання послуг) фактично відповідає порядку допуску працівника до роботи (проведений інструктаж з охорони праці, ознайомлено з правилами трудового розпорядку, колективним договором);

– характер виконуваної роботи за договором ЦПХ відповідає трудовим функціям за посадою, що зазначена в штатному розписі;

– продовження виконання робіт (надання послуг) після закінчення строку дії договору ЦПХ;

– тощо.

Сподіваємося, що викладена інформація дасть можливість визначити і роботодавцю і працівнику як переваги так і недоліки того чи іншого договору та визначити прийнятний для себе варіант.

Наостанок, слід зазначити, що законодавство в однаковій мірі допускає та заохочує укладати як трудові договори, так і договори ЦПХ. Однак, не слід приховувати справжні правовідносини, прикриваючись удаваним договором.

Дата публікації: 12.01.2015


Коментарі

3 коментарі на Трудовий договір та договір ЦПХ. Яка різниця?”

  1. Елена :

    Подскажите, я ФОП на 2 группе единщик без наёомного труда, могу ли я взять человека на работу по выполнению услух по договору ЦПХ, нужно ли это где-то показывать и что проплачивать?

  2. олег :

    Чи треба довідка про доходи по договору цпх на отримання субсидіі

  3. […] во взносах. Однако, в Новык составляет в 01.07.2017г договор ЦПХ на сумму 9 095,10 грн. который должен быть подписан им и […]

Discover tips for outdoor cooking and barbecue mastery at Outdoor Cooking on adcuba.org .

Ваш відгук

Зверніть увагу: Коментарі модеруються, це може спричинити затримку їх публікації. Відправляти коментарі заново не слід.