Одночасне стягнення пені та штрафу

Відповідно до Конституції нікого не можна притягнути до юрвідповідальності одного виду за одне й те ж порушення двічі.

Але часто сторони правовідносин включають в договір умови відповідальності, які передбачають одночасне стягнення пені та штрафу. Наприклад, за порушення строку оплати – пеня за кожен день затримки, та штраф – якщо затримка склала якусь кількість днів.

Чи не суперечать такі умови договору законодавству, та чи перспективне одночасне стягнення пені та штрафу?

Про те, чи є штраф та пеня одним видом юридичної відповідальності, та позицію господарських судів щодо одночасного стягнення пені та штрафу піде мова далі.

Відповідно до Господарського кодексу штраф та пеня визнаються видами штрафної санкції, яка є засобом юридичної відповідальності у сфері господарювання, отже видом юридичної відповідальності.

Просимо звернути увагу, що штрафна санкція і сам власне штраф, це не одним і тим самим. Штраф є одним з видів штрафних санкцій, поряд з яким, іншими її видами є пеня та неустойка.

Дещо інша позиція викладена в Цивільному кодексі. Там штраф і пеня є видами неустойки, яка визнається одним зі способів забезпечення виконання зобов’язання і є одночасно засобом відповідальності (санкцією), за порушення зобов’язання (ст.611ЦКУ).

Дещо заплутаним може виглядати такий різний зміст, що вкладається в поняття неустойки та штрафних санкцій, але у межах цієї публікації важливо зрозуміти, що саме вони є окремими і самостійними видами юрвідповідальності.

Суди у своїй практиці займають позицію, що пеня і штраф є видами: а) неустойки у цивільному праві та б) штрафних санкцій у господарському, і не є окремими й самостійними видами юрвідповідальності.

Так, Вищий господарський суд 13.07.2012 році, у інформаційному листі №01-06/908/2012 пояснив, що законодавство не містить обмежень для сторін господарського договору у встановленні в ньому одночасного стягнення штрафу та пені. Що це не суперечить Конституції та відповідає свободі договору (ст.627 ЦКУ), що передбачає свободу сторін у визначенні умов договору.

Крім того, суд наголосив, що така можливість випливає з ч.2ст.231 Господарського кодексу, яка хоч стосується врегулювання правовідносин де однією із сторін є суб’єкт господарювання з державного сектора економіки, проте з огляду на свободу договору може бути застосовано й до усіх інших суб’єктів господарювання.

Таку ж позицію підтримав Пленум ВГСУ, що закріплено в Постанові №12 від29.05.2013р. «Про деякі питання практики застосування законодавства про оренду (найм) майна».

Слід зауважити, що хоча зазначена постанова стосується правовідносин оренди, однак, положення про застосування пені й штрафу є однаковими для всіх договірних відносин, тому в однаковій мірі можуть застосовуватися й до інших договорів.

Таким чином одночасне стягнення пені та штрафу у господарських відносинах можливе і правомірне, але це повинно ґрунтуватися на договірних відносинах і бути закріплене в договорі. Якщо сторони не встановили такі умови в договорі, суд відмовить в задоволенні такої позовної вимоги.

Дата публікації: 28.12.2014


Коментарі

Explore the gaming legacy at Glory's legendary gaming heritage , where legacies are built and honored.

Ваш відгук

Зверніть увагу: Коментарі модеруються, це може спричинити затримку їх публікації. Відправляти коментарі заново не слід.