Недійсність шлюбу. Підстави та порядок

Законодавство пов’язує виникнення права укладати шлюб з дотриманням чотирьох умов.

Перш за все, особи, що хочуть одружитися повинні досягти шлюбного віку. Для України він що для чоловіків, що для жінок, складає 18 років.

Хоча, набуття права на шлюб може бути здійснене і до досягнення такого віку за рішенням суду. Детальніше про це Ви можете прочитати в публікації «Зниження шлюбного віку».

Другою умовою укладення шлюбу є його добровільність. Згода укласти шлюб повинна бути взаємною, без тиску та примусу.

З добровільністю також пов’язане питання психічного стану наречених. Так, якщо хтось із них (або обидва) є недієздатним, або з іншої причини не усвідомлював значення своїх дій, то вважається що він (вона) не надавав згоди на шлюб.

Третьою умовою є одношлюбність. Допускається перебування лише у одному шлюбі. Укладення наступного шлюбу без припинення попереднього не допускається.

Четвертою умовою є дотримання обмежень на укладення шлюбу родичами. Не можливо укладати шлюб між братом і сестрою (чи то рідними, чи двоюрідними), рідною тіткою та племінником, рідним дядьком та племінницею, усиновлювачами та усиновленими (хіба тільки після скасування усиновлення).

Недотримання цих чотирьох умов є підставою визнати шлюб недійсним.

Недійсні шлюби можна виділити в такі групи:

1) абсолютно недійсні;

2) шлюби, що визнаються судом недійсними;

3) шлюби, що можуть визнаватися судом недійсними.

До першої групи недійсних шлюбів відносяться ті, які були укладені з порушенням умов про одношлюбність, ті, які були укладені з недієздатною особою, та з порушенням обмежень на укладення шлюбу родичами.

Для визнання шлюбів цієї групи немає необхідності звертатися до суду. Актовий запис про шлюб анулює РАЦС після подання заінтересованою особою заяви.

Правда, щодо шлюбу де було порушено одношлюбність ситуація не така критична. Він буде вважатися дійсним, якщо до моменту анулювання запису про недійсність повторного шлюбу, особа припинить попередній.

Смерть одного з подружжя не є причиною для не здійснення анулювання запису про шлюб. Це може вплинути на права спадкоємців одного з подружжя. Однак недійсний шлюб не матиме юридичних наслідків для іншого із подружжя при спадкуванні.

До другої групи недійсних шлюбів відносяться фіктивні шлюби та шлюби, що були укладені без згоди одного (або обох) з подружжя.

Фіктивним є шлюб, який укладається одним із подружжя (або обома) без наміру створювати сім’ю та набувати прав і обов’язків подружжя.

Відсутність вільної згоди буде вважатися коли щодо одного (або обох) з подружжя було вчинено примус, фізичне чи психічне насильство або ж погроза його застосувати, обман, а також коли при реєстрації шлюбу особа не повністю усвідомлювала значення своїх дій через сильний психічний розлад, стан сп’яніння (алкогольне, токсичне, наркотичне).

При вирішенні справ щодо недійсності шлюбів цієї групи суд обов’язково виносить рішення, яким визнає його недійсним, за виключенням випадку, коли до прийняття судового рішення обидва з подружжя виявили спільну згоду на шлюб та бажання створити сім’ю.

До третьої групи недійсних шлюбів відносяться ті, які були укладені до досягненні одним із подружжя (або обома) шлюбного віку (якщо право укласти шлюб не було надане судом), з порушенням обмежень щодо укладення шлюбу родичами та коли хтось із подружжя не повідомив іншому про тяжку хворобу чи хворобу, яка небезпечна для другого та(або) їхніх дітей.

В такому разі суд враховує ступінь порушення прав та інтересів другого з подружжя, час спільного проживання, характер стосунків подружжя, та інші істотні обставини. Лише встановивши, що такий шлюб шкодить інтересам подружжя, суд визнає його недійсним.

Дата публікації: 17.12.2014


Коментарі

Ваш відгук

Зверніть увагу: Коментарі модеруються, це може спричинити затримку їх публікації. Відправляти коментарі заново не слід.