Чи потрібна оцінка майна, що здається в оренду?

Одна з істотних умов договору оренди, де хоч би одна сторона є суб’єкт господарювання, є вартість майна, яке передається в оренду (ст.284ГКУ).

Відповідно, укладаючи договір оренди, наприклад, приміщення для офісу, сторони мають вказати в ньому вартість приміщення, що орендується. Відсутність вартості майна в договорі оренди, може стати підставою для визнання його не укладеним.

Чи означає це те, що сторони мають замовляти експертну оцінку приміщення?

Щодо оренди комунального та державного майна, проведення такої оцінки є обов’язковим, це визначено у ст.7 закону про оцінку майна, де передбачені випадки обов’язкової оцінки майна. Для цього Кабмін затвердив спеціальну методику.

Оцінка ж об’єктів, які знаходяться в приватній власності фізичних чи юридичних осіб недержавної форми власності здійснюється за відновною вартістю.

Законодавство містить декілька визначень терміну «відновна вартість».

Так, відповідно до Нацстандарту №2 «Оцінка нерухомого майна» під нею розуміється залишкова вартість відтворення (заміщення). Таке визначення підходить для орендодавців юридичних осіб, які відображають залишкову вартість майна у бухгалтерському обліку.

Разом з тим, згідно з методикою оцінки державних корпоративних прав відновною вартістю є вартість відтворення орендованого майна на дату оцінки у даних ринкових умовах, котрий може стати адекватною заміною майна, що орендується. Простіше кажучи, це вартість аналогічного майна, яке може замінити майна, що передається в оренду, у разі його знищення.

Визначення, викладене у методиці більш підходить для орендодавців фізичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які не здійснюють бухгалтерський облік щодо об’єкта нерухомості.

Хоча, згадані національний стандарт та методика не поширюються на правовідносини оренди майна, що є приватною власністю, вони все ж можуть бути використані сторонами договору оренди.

Це випливає із принципу свободи договору, що передбачає не лише свободу сторін у визначенні контрагента, але й свободу сторін визначати умови договору.

У випадку укладення договору оренди приватного майна, закон зобов’язує зазначати вартість майна, але не зобов’язує визначати її на підставі висновку експертної оцінки.

Отже, за таких умов, сторони самостійно можуть узгодити вартість майна, оцінивши його приблизно.

Дата публікації: 09.01.2015


Коментарі

Learn about the latest trends in car design and technology at auto trends .

Ваш відгук

Зверніть увагу: Коментарі модеруються, це може спричинити затримку їх публікації. Відправляти коментарі заново не слід.