Способи розлучення

Під розлученням у цій публікації розуміється припинення сімейних правовідносин між подружжям шляхом розірвання шлюбу.

Підставами припинення шлюбу, окрім його розірвання є також смерть чоловіка або дружини, а також оголошення його померлим, які не будуть розглядатися у цій публікації.

Шлюб також може розриватися в односторонньому порядку за заявою одного із подружжя у разі визнання другого недієздатним або безвісно відсутнім, що також не розглядатимуться у цій публікації.

Отже, розлучитися можна в адміністративному або в судовому порядку. Отже.

Адміністративний порядок розлучення

Адміністративний порядок передбачає розірвання шлюбу органом реєстрації актів цивільного стану (РАЦС).

Ця процедура є простою та не дорогою. Представники РАЦСу не стануть вимагати доказів до збереження сім’ї, не з’ясовуватимуть причини розлучення та не вживатимуть заходів з примирення.

Але ця процедура може бути виконана за таких умов: і) у подружжя не має дітей; іі) згода на розірвання шлюбу є взаємною, про що подано заяву.

Заява подається до РАЦСу за місцем проживання подружжя або одного із них. Коли ж один з них не може з поважних причин (тривале відрядження, тяжка хвороба, проживання в іншій місцевості) подати заяву особисто, другий з них може подати від його імені нотаріально засвідчену, чи прирівняну до нотаріальної, заяву.

Розірвання шлюбу відбудеться через 1 місяць від подання заяви, при умові, що заявники її не відкличуть. Здійснюється це в присутності обох або одного із подружжя.

У випадку, коли ніхто з подружжя не зможе з’явитися в зазначений день до органу РАЦСу, то слід про це зазначити в заяві. В такому разі дата розірвання шлюбу переноситься на іншу дату, але не більш ніж на рік від дати подання заяви.

Якщо з невідомих причин ніхто не з’явиться до РАЦСу в дату розірвання шлюбу та протягом 3 місяців від подання заяви не повідомить причину неявки, заява втратить чинність і шлюб не буде розірваним.

Судовий порядок розлучення

У випадку відсутності умов, за наявності яких РАЦС може розірвати шлюб, а саме: подружжя має дітей або хтось із них не надав згоди розірвати шлюб, або за відсутності заперечень проти його розірвання ухиляється подати заяву до РАЦСу, шлюб розривається через суд.

Через суд шлюб розривається двома шляхами: позовне провадження або ж окреме провадження.

За наявності дітей та спільної згоди подружжя, вони можуть подати заяву до суду, який розглядатиме її в окремому провадженні, що є простішим та швидшим за позовне.

Разом із заявою, подається нотаріально посвідчений договір, де сторони мають встановити з ким із батьків проживатимуть діти, умови здійснення особистого виховання та матеріального забезпечення того з батьків, хто житиме окремо.

Умови про сплату аліментів можуть бути включеними до зазначеного договору або регулюватися окремим договором про сплату аліментів. Про такий договір можете окремо прочитати в публікації «Договір про сплату аліментів на дитину».

При умові, що заява відповідатиме справжній волі обох із подружжя та розірвання шлюбу не призведе до порушення майнових та(або) особистих прав обох з подружжя та дітей, суд, протягом 1 місяця від подання заяви, ухвалить рішення про її задоволення.

У разі ж коли один із подружжя не згоден із розірванням шлюбу, або при відсутності заперечень він(вона) ухиляється подавати заяву до РАЦСу (за умови відсутності дітей), або ж коли місце проживання одного із подружжя невідоме, шлюб розривається в позовному порядку.

Це найскладніший спосіб, що може довго тривати, бути морально тяжким та насиченим конфліктами.

Такий позов подається одним із подружжя.

Суд не візьме до провадження такий позов, якщо дружина вагітна або не минуло 1 року від народження дитини. Якщо такі обставини будуть встановлені в судовому процесі, справу буде закрито.

Однак, є й винятки. Це випадки якщо:

1) один з подружжя чинить дії щодо другого із подружжя чи дитини, що мають ознаки злочину;

2) батьківство щодо зачатої але ще не народженої дитини визнане за іншою особою;

3) батьківство щодо народженої дитини визнане за іншою особою чи за рішенням суду виключені відомості з актового запису про чоловіка як батька дитини.

Після порушення справи, суд може надати строк для примирення сторін. Це право суду, але не його обов’язок.

За умови, що збереження шлюбу та спільне проживання буде проти інтересів одного із подружжя та(або) їхніх дітей, позовна заява буде задоволена.

Судове рішення, що вступило в силу направляється до РАЦСу за місцем розгляду справи для внесення до реєстру актів цивільного стану інформації про розірвання шлюбу.

Слід наголосити, що розірвання шлюбу це останнє, що слід зробити для збереження прав та інтересів одного із подружжя та(або) дітей, коли збереження шлюбу буде загрозою для їх порушення.

Дата публікації: 13.12.2014


Коментарі

Ваш відгук

Зверніть увагу: Коментарі модеруються, це може спричинити затримку їх публікації. Відправляти коментарі заново не слід.