Колективний договір не укладений. Чи є це порушенням?

Колективний договір – це угода між роботодавцем та трудовим колективом, яка укладається юридичними особами всіх форм господарювання та власності, де використовується наймана праця. Він також може бути укладений в структурному підрозділі юрособи.

Колдоговір має локальну дію (поширюється виключно на підприємство, організацію, установу де він укладений і на їхніх працівників) та покликаний регулювати виробничі, та трудові й соціально-економічні відносини.

Своїми нормами він може деталізувати положення трудового законодавства, підвищити гарантії працівників, встановити для них додаткові блага та заохочення.

Сторонами в колдоговорі виступають роботодавець, від імені якого може підписувати колдоговір уповноважена особа або керівник, та трудовий колектив, інтереси якого представляє профспілковий орган, а якщо такого немає – представник, обраний трудовим колективом.

Укладення колдоговорів передбачено ст.2 ЗУ «Про колективні договори і угоди», главою 2 КЗпП. Обов’язковість укладення колдоговору передбачено ч.7ст.65 Господарського кодексу.

Стаття 9 закону про колдоговори передбачає, що він укладається впродовж 3-х місяців після реєстрації юрособи за ініціативою будь-якої сторони.

Проте, може бути, що ні роботодавець ані трудовий колектив не проявляють ініціативи до укладання колективного договору.

Чи може за це наставати юридична відповідальність?

Ст.41-1 КУпАП передбачено відповідальність осіб, котрі представляють трудовий колектив та роботодавця за ухилення від переговрів із приводу укладення, зміни, доповнення колдоговору, а так само за порушення строку, в який сторони мають вступити в переговори та незабезпечення діяльності комісій з переговорів.

Відповідальність за такі порушення передбачається штраф від 3 до 10 НМДГ.

Аналогічна норма міститься у ст.17 закону про колдоговори. Там, окрім штрафу передбачена дисциплінарна відповідальність (догана або звільнення).

Отже, законодавство містить відповідальність саме за ухилення від перегворів. Але відповідальність за відсутність колективного договору не встановлена.

Таких позицій притримуються Мінпраці та Мінюст у своїх листах N09-444 від28.09.2005року та N21-5-197 від05.04.2006року. відповідно.

Обґрунтовуючи свої позиції, зазначені міністерства посилались на Конвенцію МОП (міжнародна організація праці) №98 та Рекомендацію МОП №91.

Ці документи передбачають укладення колективних договорів на добровільних засадах.

Але ж як бути з ч.7ст.65 Господарського кодексу, де зазначено, що на підприємствах, де використовується наймана праця, колдоговір повинен бути?

Мінпраці у листі від07.04.2006р. N2411/0/14-08/18 зазначає, що Господарський кодекс регулює господарські відносини, а не трудові. Укладення ж колективного договору це трудові відносини, які регулюються законом про колдоговори.

Отже, підсумовуючи викладене робимо висновок, що укладення колдоговору є добровільним і залежить від прояву ініціативи сторін до його укладення.

Відповідальність за відсутність колективного договору не встановлена. Але є відповідальність за ухиляння від переговорів, якщо одна із сторін проявила ініціативу до укладення колдоговору.

Дата публікації: 11.12.2014


Коментарі

Ваш відгук

Зверніть увагу: Коментарі модеруються, це може спричинити затримку їх публікації. Відправляти коментарі заново не слід.