Скорочення штату та чисельності працівників. У чому різниця?

Поняття “скорочення штату” та “скорочення чисельності працівників” не тотожні. Така думка, зокрема, висловлена у листі Мінпраці від 07.04.2011р. №114/06/187-11.

Лист Мінпраці №162/06/187-07 від27.06.207 р. містить визначення штатного розпису.

Цим листом штатний розпис визначається як документ, який встановлює на підприємстві, в організації, установі структуру, штати та посадові оклади працівників. У ньому містяться назви посад, чисельність працівників та оклади щодо кожної посади.

Схоже визначення містить і Наказ №356 від 27.10.2006 р. ГУ Держслужби України. Відповідно до цього Наказу, штатний розпис є переліком посад в установі (організації) з зазначенням їх кількості та розмірами посадових окладів.

Затверджується штатний розпис наказом керівником підприємства, установи, організації.

Отже, скорочення штату це є не що інше, як зміна штатного розпису у бік зменшення. Це може бути здійснено шляхом ліквідації деяких посад, або шляхом зменшення кількості штатних одиниць за деякими посадами.

Натомість, чисельність працівників являє собою кількісний склад працівників. Тобто скорочення їх чисельності передбачає зменшення кількості працівників без зміни штатного розпису.

Таким чином, при скороченні штату неодмінно звільняються працівники, які займали посади, що ліквідуються без можливості згодом прийняти на ці посади працівників. Натомість, при скороченні чисельності працівників, звільняються працівники, що займали певні посади. Посади ж залишаються вакантними.

Дата публікації: 24.11.2014


Коментарі

Find the perfect children's room decorating ideas that blend fun with function at besttabletsforkids.org .

Ваш відгук

Зверніть увагу: Коментарі модеруються, це може спричинити затримку їх публікації. Відправляти коментарі заново не слід.