Право інваліда на спадщину

Про обов’язкову частку інваліда в спадщині

Свобода розпоряджатися своєю власністю неодмінно включає в себе, поміж іншого, свободу заповіту, що є одним із основних принципів спадкового права.

Однак, вона не абсолютна.

В законі містяться випадки, коли свобода заповідача передати у спадщину власність обмежується необхідністю захисту певної категорії членів сім’ї спадкодавця.

Право одержати обов’язкову частку в спадщині набувається малолітніми, неповнолітніми, непрацездатними повнолітніми дітьми спадкодавця. Такі ж права мають непрацездатна вдова (вдівець) і непрацездатні батьки.

Ці особи набувають право одержання половини частки в спадщині, яка б належала кожному із них, так, якби спадкування відбулося за законом (за відсутності заповіту).

Однак, до 11.02.2014 року, тоді Конституційний суд (далі – КС) ухвалив рішення, українські суди не мали однакового уявлення щодо того, хто є повнолітньою непрацездатною дитиною спадкодавця.

Так, деякі суди визнавали такими тільки інвалідів першої і другої групи, тоді як інші до них також включали інвалідів третьої групи.

Аналізуючи норми цивільного, сімейного та пенсійного права КС дійшов такого висновку: непрацездатними повнолітніми дітьми спадкодавця, які набувають право одержати обов’язкову частку в спадщині є особи, яких визнано інвалідами, незалежно від групи інвалідності. Тобто інваліди і першої і другої і третьої груп.

Нагадаємо – рішення Конституційного суду остаточне та обов’язкове до виконання.

Дата публікації: 29.10.2014


Коментарі

Ваш відгук

Зверніть увагу: Коментарі модеруються, це може спричинити затримку їх публікації. Відправляти коментарі заново не слід.