Виселення членів сім’ї минулого власника житла

Буває, що купивши будинок або квартиру новий власник відкриває для себе факт, що там залишаються зареєстрованими та претендують на проживання в ньому члени сім’ї минулого власника.

Це породжує необхідність звертатися до суду для їх примусового виселення.

Чи багато шансів виселити з житла членів сім’ї минулого власника?

Донедавна судова практика була неоднаковою з цього питання.

Справа в тім, що право користуватися житлом передбачене для членів сім’ї власника у ст.405 Цивільного кодексу, яка розміщена в розділі, що регулює сервітутні відносини.

Сервітутом є право користуватися чужим майном.

За правилами ч.6ст.403ЦК перехід до іншої особи права власності на майно, щодо котрого встановлено сервітут, останній зберігає свою чинність.

З іншої сторони ст.156 Житлового кодексу закріплює право членів сім’ї власника, у випадку їх спільного проживання, користуватися житлом на рівні з власником.

Ці норми стали підставою для винесення ряду судових рішень, якими було відмовлено позивачам – новим власникам житла у виселенні членів сім’ї минулого власника.

Однак, 05.11.2014р. Верховний Суд України виніс постанову в справі N6-158цс14, яким врегулював суперечливу практику вирішення спорів про виселення членів сім’ї минулого власника житла.

ВСУ дійшов висновку, що право користуватися житлом, для членів сім’ї власника, може виникати та існувати лиш за умови, якщо особа, членами сім’ї якої вони є, сама володіє правом власності на житло.

Таким чином, припинення цього права у колишнього власника, тягне за собою втрату його членами сім’ї права користуватися житлом.

Нагадаємо, що рішення ВСУ прийняте за результатами перегляду судових рішень через неоднакове застосування судами одних й тих норм права є обов’язковим для всіх інших судів.

Відтак, суди мають надалі приймати рішення, що відповідають згаданій постанові ВСУ та задовольняти вимоги позивачів, щодо виселення членів сім’ї попереднього власника житла.

Дата публікації: 05.12.2014


Коментарі

Discover the gaming intrigue at Glory's intriguing gaming mystery , where intrigue adds depth.

Ваш відгук

Зверніть увагу: Коментарі модеруються, це може спричинити затримку їх публікації. Відправляти коментарі заново не слід.